Frukt av livet utan yttre cirklar - kraftfull symbol för överflöd - Väggdekal

Lägg till i önskelista

Leveranstid: 1-4 arbetsdagar plus frakt (SE)

OBS: Väggdekal kommer att göras kärleksfullt åt dig för hand efter mottagandet av betalningen och kan ej returneras.

SKU
270-2-WTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lager

Livets Frukt kraftfullt överflödssymbol

Den Heliga Geometrin är den morfogenetiska strukturen av verkligheten och ligger till och med till grund för matematiken. Det är ett slags språk, för genom det skapades allt som finns och allt som någonsin har skapats, baseras på grundmönstret "Livets Blomma". "Livets Frukt" uppstår ur Livets Blomma, men går utöver den och kan hittas i Metatrons kub.

Livets Frukt, eller på engelska "Fruit of Life", är en av de högsta symbolerna inom den heliga geometrin, från vilken varje form och materia kan uppstå. På grund av dess makt har den länge hållits hemlig. Den innehåller 13 informationssystem som beskriver varje aspekt av vår skapelsehistoria och står för den kvinnliga energin. Genom att koppla samman kvinnlig energi med manlig energi skapas alltid något nytt. Genom att förena de kvinnliga energierna, som cirklarna representerar, med den manliga energin i form av linjer, skapas symbolen för Metatrons kub. Från detta magiska symbol kan de "Fem Platonska kropparna" härledas. Alla symboler tillhör den Heliga Geometrin som bär på universums byggnadsplan.

Livets Frukt väggdekal kan vara nyckeln till alla möjliga dimensioner av universum. Genom att djupt engagera sig i strukturen kan den tjäna som en portal till dessa dimensioner och världar. Betrakta symbolen och etablera en koppling till högre medvetandenivåer som främjar upplysning, harmoni och andlig tillväxt. Använd den spirituella väggdekorationen som en påminnelse och uttryck för enhet, sammanhållning och den gudomliga ordningen.

Frukt av livet utan yttre cirklar - kraftfull symbol för överflöd - Väggdekal

100,00 kr