Platonska kroppar - Livets byggstenar - Platonic Solids - Wallsticker

Lägg till i önskelista

Leveranstid: 1-4 arbetsdagar plus frakt (SE)

OBS: Väggdekal kommer att göras kärleksfullt åt dig för hand efter mottagandet av betalningen och kan ej returneras.

SKU
111-WT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lager

Platoniska Kroppar Väggdeko Set

När man talar om Helig Geometri nämns ofta de platoniska kropparna. De är fullkomligt regelbundna kroppar vars ytor består av lika stora, likbenta och likvinkliga polygoner. I varje hörn möts exakt lika många och lika stora ytor. De fem geometriska figurerna kan alla härledas från Livets blomma, Livets frukt och Metatrons kub och tillhör de viktigaste symbolerna inom Sacred Geometry.

Dessa regelbundna polyedrar (mångsidiga) har fått sitt namn efter den grekiska filosofen Platon och kallas kosmiska kroppar. Platon (427-347 f.Kr., lärjunge till Sokrates) beskrev de regelbundna geometriska formerna i sin bok Timaios och kopplade dem till elementen. Faktum är att det bara finns dessa fem kroppar som allt annat bygger på. Dessa former finns överallt i naturen och kan ses som livets byggstenar. Alla former av metaller, kristaller eller organiskt liv bygger på de platoniska kropparna. Redan Leonardo da Vinci, Kepler och Pythagoras visste hur man utnyttjade dessa skapelsemönster. Allt i universum underkastas vissa lagar, mönster, former, regler och figurer. Johannes Kepler använde de platoniska kropparna för att, likt Pythagoras, finna harmoni i himlavalven. Han försökte koppla samman planeterna och deras banor med de platoniska fastigheterna i sin bok Mysterium Cosmographicum (Världens mysterium, 1596). Genom sina försök upptäckte han att planeterna rör sig i ellipser och inte i cirklar. I sin bok Harmonice Mundi (Världsharmonik, 1619) gjorde han även en koppling mellan de platoniska kropparna och de fyra, respektive fem, naturelementen. Kepler var övertygad om astrologins sanningshalt och trodde att planetariska händelser och konstellationer har samband med jordiska händelser. Han prognostiserade framtiden och det mesta inträffade.

Inom konsten har de fem platoniska kropparna ofta använts och i naturen hittar vi dem i kristaller, som till exempel i pyritkuber, fluoritoktaedrar eller tetraedrar, alunoktaedrar, granatdodekaedrar. I Waldorfskolor undervisas ämnesområdet "Kubiska system/Platoniska kroppar". Det kubiska kristallsystemet eller kubiska gittret tillhör de sju kristallsystemen i kristallografi och är ett system för att beskriva uppbyggnaden av en kristallstruktur hos ett fast ämne. De fem grundläggande platoniska formerna är också kända inom det kubiska systemet.

Organiska kolvätemolekyler bildar platoniska kroppar, det finns ikosaederformade klusteransamlingar av atomer och molekyler, hos radiolarier/stråldjur och snöflingor kan man hitta dem eller i ikosaederformade virus (Adeno- & Hepatit A & C-virus). Platon skrev: "Människor blir sjuka när de har för många ikosaedrar i kroppen."

Kolmolekyler (fulleren) är dodekaederformade, ihåliga, slutna molekyler med hög symmetri. De ordnar sig i fem- och sexhörningar. Det mest utforskade fullerenet är molekylen för Buckminsterfulleren. Det representerar en allmänt giltig byggprincip för materia, oavsett om det är i mikro- eller makrokosmos. Det består av 12 pentagoner och 20 hexagoner som tillsammans bildar en avtrubbad ikosaeder (en Arkimedisk kropp). En fotboll har samma struktur och kallas även fotbollsmolekyl (footballen).

De 5 grundformerna tilldelas olika effekter:

  • Tetraeder: Består av fyra trianglar, element eld, entusiasm + dynamik, solarplexuschakra. Den verkar som en andlig eld, renar våra energifält och laddar dem med ny ljusenergi.
  • Hexaeder: Består av sex kvadrater, även kallad kub eller kubus, element jord, stöd + stabilitet, rotchakra. I hexaederns energifält kan vi hitta lugn, koncentration och helande.
  • Oktaeder: Består av åtta trianglar, element luft, kunskap + förmedling, hjärtchakra. Den hjälper oss att se situationer från flera håll, utöka vårt perspektiv och hitta lösningar.
  • Dodekaeder: Består av tolv pentagoner, element eter (Prana, Chi, livsenergi) och för kosmos som helhet, livsenergi, ljus + kärlek, enighetsmedvetande, halschakra. Med dess hjälp kan vi bygga upp ett skydd (mot skadlig strålning) runt oss och vinna ny livsenergi.
  • Ikosaeder: Består av tjugo trianglar, element vatten, känslighet + hängivenhet, sakralchakra. Den bidrar till rening, balans, inre jämvikt, skydd och klarhet.

De platoniska kropparna är byggstenarna i allt som är och utgör grunden för alla grova och finstoffliga energinivåer. Detta ger oss otaliga möjligheter och tillämpningsområden för energiarbete. De förkroppsligar ljusfull och högfrekvent energi och stödjer ett spirituellt liv. Under helande sessioner hjälper de magiska tecknen till att stärka energierna för det motsvarande elementet genom att placera den aktuella platoniska kroppen på den svaga punkten. Denna väggdekal passar utmärkt i alla rum där vi vill ta emot positiva vibrationer. Även som väggmålning för yoga

Platonska kroppar - Livets byggstenar - Platonic Solids - Wallsticker

130,00 kr